Zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa biegu terminu na realizację uprawnień z tytułu rękojmi rzeczy sprzedanej, r. pr. Dawid Skrzypczyk

Umowa sprzedaży jest być może jedną z najczęściej zawieranych umów w codziennym obrocie. Nierzadko zdarza się, że po zakupie danego produktu okazuje się, że nie spełnia on oczekiwań kupującego, np. auto jest starsze, niż wskazywał sprzedawca albo urządzenie nie działa...

Nowelizacja postępowania cywilnego – wybrane uwagi dla Przedsiębiorców (na podstawie ustawy Zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1469 z dnia 2019.08.06)

W związku ze zmianami w procedurze cywilnej – Kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawach, które częściowo już obowiązują lub wejdą w życie (w większości) z dniem 7 listopada 2019 r., przedstawiamy poniżej wybrane z nich, wraz z sugestiami...