POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Lenarczyk & Skrzypczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c.
Administrator przetwarza dane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przetwarzane są:

1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu, w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. w celu wykonywania umów lub wykonywania czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Informujemy jednak, że odmowa podania danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić lub utrudnić Administratorowi świadczenie usług lub np. kontakt z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy określa ta umowa.
Niezależnie od powyższego, uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe, stosownie do celu i podstawy prawnej ich przetwarzania, będą przetwarzane do czasu:
– zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
– upływu terminów przedawnienia związanych z umową, w związku z którą dane są przetwarzane lub przedawnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
– wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi, prawnicy, współpracownicy Administratora, organy administracji i sądy. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie jednak przekazania danych do państw trzecich Administrator zastosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Administrator, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi podmiotami, może powierzać przetwarzanie Państwa danych takim podmiotom. W takim przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych i ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami prawa.

Brak profilowania

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Pliki Cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, np. plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;
c) utrzymania sesji Użytkownika;
3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Można jednak zmienić te ustawienia, z tym że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również używane przez podmioty współpracujące z Administratorem.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w każdej sprawie prawnej.

Napisz do nas!