Sporządzenie projektu pisma procesowego, pozaprocesowego, umowy, regulaminu, itp

Zakres:

Dla klientów, którzy nie wyrażają chęci powierzenia prowadzenia całej sprawy lub uzyskania kompleksowej obsługi prawnej, istnieje możliwość sporządzenia przez Kancelarię projektu potrzebnego im pisma procesowego, np. odpowiedzi na pozew lub pozwu, pisma pozaprocesowego, np. wezwania do zapłaty, czy też regulaminu sklepu internetowego. Kancelaria zajmuje się również sporządzaniem projektów umów. Istnieje również możliwość udziału prawnika Kancelarii w negocjacjach umów.

Rozliczenie i forma współpracy:

Rozliczenie za w/w usługi ustalane jest w formie jednorazowej opłaty za dane pismo, a w przypadku udziału w negocjacjach również dodatkowej opłaty z tego tytułu. Świadczenie usług odbywa się na podstawie umowy.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w każdej sprawie prawnej.

Napisz do nas!