Zastępstwo procesowe

Zakres:

Usługa zastępstwa procesowego obejmuje udział profesjonalnego pełnomocnika na każdym etapie sprawy, np. od sporządzenia wezwania do zapłaty po zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym.

Rozliczenie i forma współpracy:

Usługa świadczona jest w oparciu o umowę o prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie z klientem. Istnieje możliwość ustalenia:
– jednorazowej opłaty za prowadzenie całej sprawy (w tym rozłożenia jej na raty),
– stawek za poszczególne czynności (np. stawiennictwo w sądzie, sporządzenie pisma),
– opłaty podstawowej oraz succes fee (premii należnej w przypadku uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia).
Możliwe jest również mieszanie w/w form, w zależności od potrzeb Klienta.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w każdej sprawie prawnej.

Napisz do nas!