Zespół Kancelarii tworzą przede wszystkim doświadczeni praktycy, którzy posiadają kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Kancelaria współpracuje również z prawnikami i innymi podmiotami zewnętrznymi, zawsze mając na celu zapewnienie Klientom najwyższej jakości obsługi prawnej.
Wspólnicy:

Zdjęcie

Radca Prawny Michał Lenarczyk
OpisRadca Prawny Dawid Skrzypczyk
Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Doktorant Wydziału Prawa w/w uniwersytetu. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Mediator przy Ośrodku Mediacyjnym przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” . Pełni również funkcję kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu. Autor publikacji z zakresu prawa.
Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, zarówno w zakresie obsługi klientów indywidualnych, jak też przedsiębiorców, związków zawodowych, fundacji i innych podmiotów.
Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje w szczególności na prawie cywilnym, prawie umów, prawie rodzinnym, prawie karnym, ochronie danych osobowych oraz prawie procesowym.
W ramach działalności pro bono wspiera edukację prawniczą uczniów podczas zajęć „Tygodnia Konstytucyjnego” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Udziela również bezpłatnych porad prawnych, w tym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.