Zespół Kancelarii tworzą przede wszystkim doświadczeni praktycy, którzy posiadają kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Kancelaria współpracuje również z prawnikami i innymi podmiotami zewnętrznymi, zawsze mając na celu zapewnienie Klientom najwyższej jakości obsługi prawnej.
Wspólnicy:

Zdjęcie

Radca Prawny Michał Lenarczyk

Absolwent Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie ze specjalizacją z prawa gospodarczego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od początku kariery zawodowej związany z doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynku nieruchomości. Zainteresowania zawodowe skupia w szczególności na przedsądowym rozwiązywaniu sporów, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym, prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących obrotu nieruchomościami oraz przeprowadzania inwestycji budowlanych.
Radca Prawny Dawid Skrzypczyk

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Doktorant Wydziału Prawa w/w uniwersytetu. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Mediator przy Ośrodku Mediacyjnym przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” . Pełni również funkcję kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu. Autor publikacji z zakresu prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, zarówno w zakresie obsługi klientów indywidualnych, jak też przedsiębiorców, związków zawodowych, fundacji i innych podmiotów. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje w szczególności na prawie cywilnym, prawie umów, prawie rodzinnym, prawie karnym, ochronie danych osobowych oraz prawie procesowym. W ramach działalności pro bono wspiera edukację prawniczą uczniów podczas zajęć „Tygodnia Konstytucyjnego” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Udziela również bezpłatnych porad prawnych, w tym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.