Poniżej prezentujemy artykuły i inne publikacje związane z prawem, które tworzyli lub w tworzeniu których brali udział nasi prawnicy.


Informujemy, że artykuły i publikacje mają charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny. A zatem, treści zawarte na tej stronie nie stanowią porady prawnej, ani też wykładni prawa. Poprzez korzystanie z poniższych treści Czytelnik nie otrzymuje pomocy prawnej, ani nie zawiera umowy z prawnikiem.Należy pamiętać, że każdy problem prawny związany jest z indywidualnym stanem faktycznym, natomiast treści zamieszczone w artykułach i publikacjach mają charakter ogólny. W związku z powyższym, Autorzy nie odpowiadają w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę, związaną z wykorzystaniem treści zawartych poniżej przez Czytelnika. Treść publikacji i artykułów jest wyrazem poglądów autorów. Autorzy (w odpowiednim do swoich uprawnień zakresie) zastrzegają sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji. Wszelkie materiały mogą być chronione są prawem autorskim.

Komentarz r. pr. Dawida Skrzypczyka do artykułu pt. Dane dłużnika banku wyciekły smsem. Co na to przepisy RODO i tajemnica bankowa?, Dziennik Gazeta Prawna (wydanie elektroniczne z dnia 25.12.2018 r.)
link do artykułu: http://gazetaprawna.pl/artykuly/1387817,wyciekly-dane-dluznika-banku-innego-klienta-co-na-to-przepisy-rodo.html

Komentarz r. pr. Dawida Skrzypczyka do artykułu pt. Diagnosta popełnił błąd – czy można domagać się zwrotu pieniędzy?
link do artykułu: http://autokult.pl/29754,diagnosta-popelnil-blad-czy-mozna-domagac-sie-zwrotu-pieniedzy

Wypłata odszkodowania jako uznanie roszczenia, r.pr. Dawid Skrzypczyk
Streszczenie:
W artykule „Wypłata odszkodowania jako uznanie roszczenia” poruszona została kwestia sporów pomiędzy ubezpieczycielem a uprawnionym do odszkodowania w odniesieniu do konsekwencji prawnoprocesowych wypłaty odszkodowania na etapie likwidacji szkody w kontekście uznania roszczenia przez ubezpieczyciela. Sprawy o dopłatę zaniżonego odszkodowania, jak pokazuje rzeczywistość, coraz częściej znajdują finał w sali rozpraw sądowych. Nie jest rzadkością, że ubezpieczyciel kwestionuje wówczas zasadność jakiegokolwiek prawa poszkodowanego do odszkodowania, pomimo, że wcześniej w toku postępowania likwidacji szkody uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił ubezpieczonemu jakąś kwotę odszkodowania. W takiej sytuacji poszkodowany i ubezpieczyciel znajdują się w innym położeniu niż w przypadku braku wypłaty jakiejkolwiek kwoty odszkodowania przez ubezpieczyciela w toku likwidacji szkody. Wypłata jakiejkolwiek kwoty odszkodowania w toku likwidacji szkody może zwolnić poszkodowanego z szeregu obowiązków dowodowych i tym samym ułatwić mu dochodzenie dalszego odszkodowania w sądzie.
link do artykułu: http://ls-kancelaria.pl/index.php/2019/03/09/wyplata-odszkodowania-jako-uznanie-roszczenia/

Komentarz r. pr. Dawida Skrzypczyka do artykułu pt. Skąd wziąć oryginalne części do nietypowego pojazdu? To spory problem dla ubezpieczyciela
link do artykułu:https://autokult.pl/30318,skad-wziac-oryginalne-czesci-do-nietypowego-pojazdu-to-spory-problem-dla-ubezpieczyciela

Komentarz r. pr. Dawida Skrzypczyka do artykułu pt. Ujęcie obywatelskie: co mówią o nim przepisy?
link do artykułu: https://moto.wp.pl/ujecie-obywatelskie-co-mowia-o-nim-przepisy-6172475749533825a

Komentarz r. pr. Dawida Skrzypczyka do artykułu pt. Jedziesz oglądać samochód, a na miejscu złom? Należy ci się odszkodowanie
link do artykułu: https://autokult.pl/30758,jedziesz-ogladac-samochod-a-na-miejscu-zlom-nalezy-ci-sie-odszkodowanie

Kiedy można wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, w której nie zastrzeżono terminu wypowiedzenia?, r. pr. Dawid Skrzypczyk
link do artykułu: http://ls-kancelaria.pl/index.php/2019/03/09/kiedy-mozna-wypowiedziec-umowe-o-swiadczenie-uslug-w-ktorej-nie-zastrzezono-terminu-wypowiedzenia/

Uprawdopodobnienie istnienia roszczenia o alimenty na rzec dziecka za pomocą aktu urodzenia dziecka, r. pr. Dawid Skrzypczyk
link do artykułu:
http://ls-kancelaria.pl/index.php/2019/03/09/uprawdopodobnienie-istnienia-roszczenia-o-alimenty-na-rzecz-dziecka-za-pomoca-aktu-urodzenia-dziecka/

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa biegu terminu na realizację uprawnień z tytułu rękojmi rzeczy sprzedanej, r. pr. Dawid Skrzypczyk
link do artykułu: http://ls-kancelaria.pl/index.php/2019/03/23/zawezwanie-do-proby-ugodowej-nie-przerywa-biegu-terminu-na-realizacje-uprawnien-z-tytulu-rekojmi-za-wady-rzeczy-sprzedanej/

Skarga pauliańska wobec małżonka i dzieci podatnika, r. pr. Dawid Skrzypczyk
link do artykułu:
http://ls-kancelaria.pl/index.php/2019/04/11/skarga-paulianska-wobec-malzonka-i-dzieci-podatnika/

Nowelizacja postępowania cywilnego – wybrane uwagi dla Przedsiębiorców, r. pr. Dawid Skrzypczyk
link do artykułu:
http://ls-kancelaria.pl/index.php/2019/11/02/nowelizacja-postepowania-cywilnego-wybrane-uwagi-dla-przedsiebiorcow-na-podstawie-ustawy-zmiana-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-2019-1469-z-dnia-2019-08-06/