Nowelizacja postępowania cywilnego – wybrane uwagi dla Przedsiębiorców (na podstawie ustawy Zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1469 z dnia 2019.08.06)

W związku ze zmianami w procedurze cywilnej – Kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawach, które częściowo już obowiązują lub wejdą w życie (w większości) z dniem 7 listopada 2019 r., przedstawiamy poniżej wybrane z nich, wraz z sugestiami postępowania w zakresie
Read More